Separatory lamelowe

Zastosowanie i zasada działania

Separatory lamelowe NIXOR-NL i NIXOR-NLO stosowane są do podczyszczania ścieków opadowych ze zlewni miejskich, dróg, parkingów, placów manewrowych itp. Wysoka efektywność oczyszczania ścieków z zanieczyszczeń ropopochodnych osiągana jest dzięki zastosowaniu pakietów lamelowych. Ścieki dopływające do urządzenia są kierowane do części centralnej, w której następuje rozdział grawitacyjny zanieczyszczeń znajdujących się w ściekach. Następnie przepływają przez pakiety lamelowe, gdzie następuje wysokoefektywne oczyszczanie ścieków z zanieczyszczeń. Oczyszczone ścieki przepływają do wydzielonej komory wylotowej. W przypadku separatorów bez osadnika NIXOR-NL, doprowadzane ścieki muszą zostać wstępnie podczyszczone w osadniku o odpowiedniej pojemności.

Budowa

Separatory lamelowe NIXOR-NL i NIXOR-NLO wykonywane są jako zbiorniki betonowe, żelbetowe lub tworzywowe. Wyposażenie wykonane z PE lub PP montowane jest w zakładzie produkcyjnym. W przypadku największych urządzeń, których korpusy są dostarczane w elementach (oznaczenie B w typie urzą- dzenia), montaż wyposażenia odbywa się na placu budowy. Szczelne podłączenie rurociągów następuje przy użyciu uszczelek elastomerowych lub przejść szczelnych. Opcjonalnie separatory lamelowe mogą być wyposażone w czujniki poziomu oleju, osadu i przepełnienia.

Separator lamelowy NIXOR-NLO

Separator lamelowy NIXOR-NL

Separatory lamelowe NIXOR-NL

Typ urządzenia Wielkość nominalna Przepustowość Średnica zbiornika Średnica rur Wysokość dopływu Pojemność gromadzenia oleju Pojemność osadowa Masa najcięższego elementu Karta katalogowa Deklaracja zgodności
NS Qmax DW DN HW Vol Vos m
dm3/s mm m dm3 dm3 kg
NL 3/30 3 30 1200 1,52 ≤400 490 180 3430  
NL 6/60 6 60 1200 1,52 ≤400 490 180 3430  
NL 10/100 10 100 1200 1,52 ≤400 490 180 3430  
NL 15/150 15 150 1200 1,52 ≤400 490 160 3430  
NL 20/200 20 200 1500 1,52 ≤500 770 280 5130  
NL 30/300 30 300 1500 1,52 ≤500 770 210 5130  
NL 40/400 40 400 1500 1,52 ≤500 770 190 5130  
NL 40/400 B 40 400 1500 1,67 ≤700 710 300 3630  
NL 50/500 50 500 2000 1,57 ≤600 1410 550 6020  
NL 50/500 B 50 500 2000 1,77 ≤800 1300 920 4800  
NL 60/600 60 600 2000 1,57 ≤600 1410 520 6020  
NL 60/600 B 60 600 2000 1,77 ≤800 1300 870 4800  
NL 65/650 65 650 2000 1,57 ≤600 1410 500 6020  
NL 65/650 B 65 650 2000 1,77 ≤800 1300 840 4800  
NL 70/700 70 700 2000 1,57 ≤600 1410 490 6020  
NL 70/700 B 70 700 2000 1,77 ≤800 1300 820 4800  
NL 75/750 75 750 2000 1,57 ≤600 1410 470 6020  
NL 75/750 B 75 750 2000 1,77 ≤800 1300 790 4800  
NL 80/800 80 800 2000 1,57 ≤600 1410 460 6020  
NL 80/800 B 80 800 2000 1,77 ≤800 1300 770 4800  
NL 90/900 90 900 2500 1,57 ≤600 2300 830 9420  
NL 90/900 B 90 900 2500 1,77 ≤900 2060 1390 6240  
NL 100/1000 100 1000 2500 1,57 ≤600 2300 790 9420  
NL 100/1000 B 100 1000 2500 1,77 ≤1000 2060 1310 6240  
NL 110/1100 110 1100 2500 1,57 ≤600 2300 760 9420  
NL 110/1100 B 110 1100 2500 1,77 ≤1000 2060 1270 6240  
NL 120/1200 120 1200 2500 1,57 ≤600 2300 740 9420  
NL 120/1200 B 120 1200 2500 1,77 ≤1000 2060 1240 6240  
NL 125/1250 125 1250 2500 1,57 ≤600 2300 720 9420  
NL 125/1250 B 125 1250 2500 1,77 ≤1000 2060 1200 6240  
NL 130/1300 130 1300 2500 1,57 ≤600 2300 700 9420  
NL 130/1300 B 130 1300 2500 1,77 ≤1000 2060 1160 6240  
NL 140/1400 B 140 1400 3000 1,87 ≤1200 3000 2370 8170  
NL 150/1500 B 150 1500 3000 1,87 ≤1200 3000 2310 8170  
NL 160/1600 B 160 1600 3000 1,87 ≤1200 3000 2250 8170  
NL 170/1700 B 170 1700 3000 1,87 ≤1200 3000 2190 8170  
NL 180/1800 B 180 1800 3000 1,87 ≤1200 3000 2130 8170  
NL 190/1900 B 190 1900 3000 1,87 ≤1200 3000 2070 8170  
NL 200/2000 B 200 2000 3000 1,87 ≤1200 3000 2010 8170  

B – montaż na budowie
* Masa najcięższego elementu - dla maksymalnej średnicy rur i minimalnej ilości prefabrykatów; może być niższa w przypadku średnicy rur mniejszej od maksymalnej i/lub większej ilości prefabrykatów
* Firma Nixor zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych bez uprzedniego powiadamiania

Separatory lamelowe z osadnikiem NIXOR-NLO

Typ urządzenia Wielkość nominalna Przepustowość Średnica zbiornika Wysokość dopływu Średnica rur Pojemność gromadzenia oleju Pojemność osadowa Masa najcięższego elementu Karta katalogowa Deklaracja zgodności
NS Qmax DW HW DN Vol Vos m
dm3/s mm m dm3 dm3 kg
NLO 3/30/300 3 30 1200 1,47 ≤400 140 330 3770  
NLO 3/30/600 3 30 1200 1,77 ≤400 140 630 4110  
NLO 6/60/600 6 60 1200 1,77 ≤400 140 630 4110  
NLO 6/60/1200 6 60 1500 1,82 ≤400 170 1240 5510  
NLO 10/100/1000 10 100 1500 1,72 ≤400 170 1070 5510  
NLO 10/100/2000 10 100 2000 1,72 ≤400 330 2040 6890  
NLO 10/100/3000 B 10 100 2000 2,12 ≤400 500 3100 4110  
NLO 15/150/1500 15 150 2000 1,57 ≤400 330 1590 6660  
NLO 15/150/3000 15 150 2500 1,67 ≤400 540 3040 8550  
NLO 15/150/3000 B 15 150 2500 1,67 ≤400 540 3040 5100  
NLO 20/200/2000 20 200 2000 1,77 ≤500 320 2120 7370  
NLO 20/200/4000 B 20 200 2500 1,92 ≤500 530 4160 5100  
NLO 30/300/3000 30 300 2500 1,72 ≤500 530 3220 9120  
NLO 30/300/3000 B 30 300 2500 1,72 ≤500 530 3220 5100  
NLO 30/300/6000 B 30 300 2500 2,32 ≤500 530 6040 5670  
NLO 40/400/4000 B 40 400 2500 1,97 ≤500 780 4160 5100  
NLO 40/400/8000 B 40 400 3000 2,22 ≤500 770 8160 6480  
NLO 50/500/5000 B 50 500 3000 1,82 ≤600 760 5320 6480  
NLO 50/500/10000 B 50 500 3000 2,52 ≤600 760 10060 7180  

B – montaż na budowie
* Masa najcięższego elementu - dla maksymalnej średnicy rur i minimalnej ilości prefabrykatów; może być niższa w przypadku średnicy rur mniejszej od maksymalnej i/lub większej ilości prefabrykatów
* Firma Nixor zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych bez uprzedniego powiadamiania

Aby zobaczyć pełną specyfikację produktu proszę otworzyć stronę na komputerze.

Strony internetowe - odee.pl