Separatory koalescencyjne z by-passem

Zastosowanie i zasada działania

Separatory koalescencyjne z by-passem NIXOR-NKB, NIXOR-NKOB stosowane są do podczyszczania ścieków opadowych ze zlewni miejskich, dróg, parkingów, placów manewrowych itp. Wysoka efektywność oczyszczania ścieków z zanieczyszczeń ropopochodnych osiągana jest dzięki zastosowaniu materiału koalescencyjnego do wspomagania rozdziału grawitacyjnego zanieczyszczeń ropopochodnych. Ścieki dopływające do urządzenia są wprowadzane przez upust w głównej rurze i rozprowadzane są w całej objętości zbiornika, w której następuje rozdział grawitacyjny zanieczyszczeń znajdujących się w ściekach. Następnie przepływają przez materiał koalescencyjny, na którym wychwytywane są drobniejsze zanieczyszczenia olejowe nie flotujące pod wpływem grawitacji. Oczyszczone ścieki przepływają zasyfonowanym wylotem do głównej rury. Urządzenia standardowo wyposażone są w zamknięcia pływakowe, które zabezpieczają przed przedostaniem się zanieczyszczeń olejowych do odpływu. W przypadku separatorów bez osadnika NIXOR-NKB, doprowadzane ścieki muszą zostać wstępnie podczyszczone w osadniku o odpowiedniej pojemności.

Budowa

Korpusy separatorów koalescencyjnych z by-passem NIXOR-NKB i NIXOR-NKOB wykonywane są jako zbiorniki betonowe, żelbetowe lub tworzywowe. Wyposażenie wykonywane z PE, stali nierdzewnej i pianki poliuretanowej montowane jest w zakładzie produkcyjnym. W przypadku największych urządzeń, których korpusy są dostarczane w elementach (oznaczenie B w typie urządzenia), montaż wyposażenia odbywa się na placu budowy. Opcjonalnie separatory koalescencyjne z by-passem mogą być wyposażone w czujniki poziomu oleju, osadu i przepełnienia.

Separator koalescencyjny z by-passem
NIXOR-NKB

Separator koalescencyjny z osadnikiem
z by-passem NIXOR-NKOB

Separatory koalescencyjne z by-passem NIXOR-NKB

Typ urządzenia Wielkość nominalna Przepustowość Średnica zbiornika Wysokość dopływu Średnica rur Pojemność gromadzenia oleju Masa najcięższego elementu Karta katalogowa Deklaracja zgodności
NS Qmax DW HW DN VOL m
dm3/s m mm dm3 kg
NKB 3/30 3 30 1200 0,58 ≤400 270 2410  
NKB 6/60 6 60 1200 0,58 ≤400 270 2410  
NKB 10/100 10 100 1200 0,58 ≤400 270 2410  
NKB 15/150 15 150 1500 0,80 ≤400 790 3640  
NKB 20/200 20 200 1500 0,80 ≤500 790 3640  
NKB 30/300 30 300 2000 1,00 ≤500 1830 5510  
NKB 40/400 40 400 2000 1,00 ≤500 1830 5510  
NKB 50/500 50 500 2000 1,55 ≤500 2030 6890  
NKB 60/600 60 600 2000 1,55 ≤630 2030 7370  
NKB 65/650 65 650 2000 1,55 ≤630 2030 7370  
NKB 70/700 70 700 2000 1,55 ≤630 2030 7370  
NKB 75/750 75 750 2000 1,55 ≤630 2030 7370  
NKB 80/800 80 800 2000 1,55 ≤630 2030 7370  
NKB 90/900 B 90 900 2000 1,55 ≤800 2030 4110  
NKB 100/1000 B 100 1000 2000 1,55 ≤800 2030 4110  
NKB 110/1100 B 110 1100 2500 1,80 ≤1000 4100 5970  
NKB 120/1200 B 120 1200 2500 1,80 ≤1000 4100 5970  
NKB 125/1250 B 125 1250 2500 1,80 ≤1000 4100 5970  
NKB 130/1300 B 130 1300 2500 1,80 ≤1000 4100 5970  
NKB 140/1400 B 140 1400 2500 1,80 ≤1000 4100 5970  
NKB 150/1500 B 150 1500 2500 1,80 ≤1000 4100 5970  
NKB 160/1600 B 160 1600 2500 1,80 ≤1000 4100 5970  
NKB 170/1700 B 170 1700 2500 1,80 ≤1000 4100 5970  
NKB 180/1800 B 180 1800 2500 1,80 ≤1000 4100 5970  
NKB 190/1900 B 190 1900 2500 1,80 ≤1000 4100 5970  
NKB 200/2000 B 200 2000 2500 1,80 ≤1000 4100 5970  

B – montaż na budowie
* Masa najcięższego elementu - dla maksymalnej średnicy rur i minimalnej ilości prefabrykatów; może być niższa w przypadku średnicy rur mniejszej od maksymalnej i/lub większej ilości prefabrykatów
* Firma Nixor zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych bez uprzedniego powiadamiania

Separatory koalescencyjne z osadnikiem z by-passem NIXOR-NKOB

Typ urządzenia Wielkość nominalna Przepustowość Średnica zbiornika Wysokość dopływu Średnica rur Pojemność gromadzenia oleju Pojemność osadowa Masa najcięższego elementu Karta katalogowa Deklaracja zgodności
NS Qmax DW HW DN VOL VOL m
dm3/s m mm dm3 dm3 kg
NKOB 3/30/300 3 30 1200 0,69 ≤315 270 300 2410  
NKOB 3/30/600 3 30 1500 0,76 ≤315 430 600 3640  
NKOB 6/60/600 6 60 1500 0,76 ≤315 430 600 3640  
NKOB 6/60/1200 6 60 1500 1,10 ≤315 430 1200 3970  
NKOB 10/100/1000 10 100 1500 0,99 ≤400 430 1000 3640  
NKOB 10/100/2000 10 100 1500 1,56 ≤400 430 2000 5040  
NKOB 10/100/3000 10 100 2000 1,38 ≤400 770 3000 5970  
NKOB 15/150/1500 15 150 1500 1,45 ≤400 790 1500 4580  
NKOB 15/150/3000 15 150 2000 1,56 ≤400 1420 3000 6660  
NKOB 20/200/2000 20 200 1500 1,74 ≤500 790 2000 5510  
NKOB 20/200/4000 20 200 2000 1,88 ≤500 1420 4000 7370  
NKOB 30/300/3000 30 300 2000 1,64 ≤500 1710 3000 6890  
NKOB 30/300/6000 B 30 300 2500 1,91 ≤500 2690 6000 5100  
NKOB 40/400/4000 B 40 400 2000 1,96 ≤500 1710 4000 3880  
NKOB 40/400/8000 B 40 400 2500 2,32 ≤500 2690 8000 5670  
NKOB 50/500/5000 (2000) B 50 500 2000 2,83 ≤500 2030 5000 5030  
NKOB 50/500/5000 (2500) B 50 500 2500 2,26 ≤500 3210 5000 5670  
NKOB 50/500/10000 B 50 500 3000 2,65 ≤500 4640 10000 7490  
NKOB 60/600/6000 (2000) B 60 600 2000 3,15 ≤630 2030 6000 5510  
NKOB 60/600/6000 (2500) B 60 600 2500 2,46 ≤630 3210 6000 5970  
NKOB 60/600/12000 B 60 600 3000 2,09 ≤630 4640 6000 6490  
NKOB 65/650/6500 (2000) B 65 650 2000 3,31 ≤630 2030 6500 5590  
NKOB 65/650/6500 (2500) B 65 650 2500 2,56 ≤630 3210 6500 5970  
NKOB 70/700/7000 (2000) B 70 700 2000 3,47 ≤630 2030 7000 5820  
NKOB 70/700/7000 (2500) B 70 700 2500 2,67 ≤630 3210 7000 6250  
NKOB 75/750/7500 (2000) B 75 750 2000 3,63 ≤630 2030 7500 5970  
NKOB 75/750/7500 (2500) B 75 750 2500 2,77 ≤630 3210 7500 6330  
NKOB 80/800/8000 (2000) B 80 800 2000 3,79 ≤630 2030 8000 6430  
NKOB 80/800/8000 (2500) B 80 800 2500 2,87 ≤630 3210 8000 6540  
NKOB 90/900/9000 (2500) B 90 900 2500 3,07 ≤800 3210 9000 7120  
NKOB 90/900/9000 (3000)B 90 900 3000 2,51 ≤800 4640 9000 7530  
NKOB 100/1000/10000 (2500) B 100 1000 2500 3,28 ≤800 3210 10000 7400  
NKOB 100/1000/10000 (3000) B 100 1000 3000 2,65 ≤800 4640 10000 7830  
NKOB 110/1100/11000 B 110 1100 3000 2,96 ≤1000 5960 11000 8870  
NKOB 120/1200/12000 B 120 1200 3000 3,10 ≤1000 5960 12000 9190  
NKOB 125/1250/12500 B 125 1250 3000 3,17 ≤1000 5960 12500 9530  
NKOB 130/1300/13000 B 130 1300 3000 3,24 ≤1000 5960 13000 9880  
NKOB 140/1400/14000 B 140 1400 3000 3,39 ≤1000 5960 14000 10570  
NKOB 150/1500/15000 B 150 1500 3000 3,53 ≤1000 5960 15000 10910  
NKOB 160/1600/16000 B 160 1600 3000 3,67 ≤1000 5960 16000 11260  
NKOB 170/1700/17000 B 170 1700 3000 3,81 ≤1000 5960 17000 11580  
NKOB 180/1800/18000 B 180 1800 3000 3,95 ≤1000 5960 18000 6820  
NKOB 190/1900/19000 B 190 1900 3000 4,09 ≤1000 5960 19000 7490  
NKOB 200/2000/20000 B 200 2000 3000 4,23 ≤1000 5960 20000 7830  

B – montaż na budowie
* Masa najcięższego elementu - dla maksymalnej średnicy rur i minimalnej ilości prefabrykatów; może być niższa w przypadku średnicy rur mniejszej od maksymalnej i/lub większej ilości prefabrykatów
* Firma Nixor zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych bez uprzedniego powiadamiania

Aby zobaczyć pełną specyfikację produktu proszę otworzyć stronę na komputerze.

Strony internetowe - odee.pl