Separator tłuszczu

Zastosowanie i zasada działania

Separatory tłuszczu są urządzeniami służącymi do oddzielania ze ścieków i zatrzymywania tłuszczów organicznych. Rozdział zanieczyszczeń osiągany jest poprzez zmniejszenie szybkości przepływu ścieków i flotację grawitacyjną. Separatory tłuszczu NIXOR-NT i NIXOR-NTO powinny być stosowane wszędzie tam, gdzie niezbędne jest oddzielanie tłuszczów oraz olejów roślinnych i zwierzęcych od ścieków, zarówno w obiektach handlowych jaki i produkcyjnych oraz podobnych (np. restauracje, hotele, wytwórnie).

W przypadku separatorów bez osadnika NIXOR-NT, doprowadzane ścieki muszą zostać wstępnie podczyszczone w osadniku o odpowiedniej pojemności.

 

Budowa

Separatory tłuszczu NIXOR-NT i NIXOR-NTO wykonywane są jako zbiorniki betonowe, żelbetowe lub tworzywowe wyposażone w deflektory na wlocie i wylocie. Takie rozwiązanie umożliwia zatrzymanie wydzielonych tłuszczów i zabezpiecza przed przedostawaniem się ich do odpływu i dopływu. Szczelne podłączenie rurociągów następuje przy użyciu uszczelek elastomerowych lub przejść szczelnych. Opcjonalnie mogą być wyposażone w czujnik poziomu tłuszczu lub poziomu osadu.

 

 

Separator tłuszczu NIXOR-NT

Separator tłuszczu z osadnikiem
NIXOR-NTO

 

Separatory tłuszczu NIXOR-NT

Typ urządzenia Wielkość nominalna Średnica zbiornika Wysokość dopływu Zagłebienie minimalne* Średnica rur Pojemność gromadzenia tłuszczu Karta katalogowa Deklaracja zgodności
NS Dw Hw Z DN Vol
mm m m mm dm3
NT 1 1 1000 0,72 0,43 160 80  
NT 2 2 1000 0,87 0,53 160 80  
NT 4 4 1200 1,13 0,47 160 160  
NT 7 7 1500 1,25 0,65 160 280  
NT 10 10 2000 0,97 0,48 160 400  
NT 15 15 2500 0,93 0,52 200 600  
NT 20 20 2500 1,24 0,51 200 830  
NT 25 25 3000 1,06 0,49 200 1020  

* Z – wyznaczone dla maksymalnej średnicy rury dla danego urządzenia; przy zagłębieniu mniejszym niż minimalne stosowane będą rozwiązania indywidualne.

Firma NIXOR zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych bez uprzedniego powiadamiania.

W rozwiązaniach indywidualnych istnieje możliwość zwiększenia pojemności gromadzenia tłuszczu.

Separatory tłuszczu z osadnikiem NIXOR-NTO

Typ urządzenia Wielkość nominalna Średnica zbiornika Wysokość dopływu Zagłębienie minimalne* Średnica rur Pojemność części osadowej Pojemność gromadzenia tłuszczu Karta katalogowa Deklaracja zgodności
NS Dw Hw Z DN Vol m
mm m m mm dm3 dm3
NTO 1/100 1 1000 0,87 0,53 160 100 80  
NTO 1/200 1 1000 1,00 0,65 160 200 80  
NTO 2/200 2 1000 1,14 0,51 160 200 80  
NTO 2/400 2 1000 1,39 0,51 160 400 80  
NTO 4/400 4 1200 1,50 0,60 160 400 160  
NTO 4/800 4 1200 1,85 0,50 160 800 160  
NTO 7/700 7 1500 1,67 0,48 160 700 280  
NTO 7/1400 7 1500 2,07 0,58 160 1400 280  
NTO 10/1000 10 2000 1,30 0,45 160 1000 400  
NTO 10/2000 10 2000 1,62 0,43 160 2000 400  
NTO 15/1500 15 2500 1,26 0,49 200 1500 600  
NTO 15/3000 15 2500 1,57 0,48 200 3000 600  
NTO 20/2000 20 2500 1,66 0,48 200 2000 830  
NTO 20/4000 20 2500 2,07 0,48 200 4000 830  
NTO 20/4000 B 20 2500 2,07 0,48 200 4000 830  
NTO 25/2500 25 3000 1,42 0,53 200 2500 1020  
NTO 25/2500 B 25 3000 1,42 0,53 200 2500 1020  
NTO 25/5000 25 3000 1,77 0,48 200 5000 1020  
NTO 25/5000 B 25 3000 1,77 0,48 200 5000 1020  

* Z – wyznaczone dla maksymalnej średnicy rury dla danego urządzenia; przy zagłębieniu mniejszym niż minimalne stosowane będą rozwiązania indywidualne.

B – urządzenia dostarczane w elementach do montażu na placu budowy przez zamawiającego.

Firma NIXOR zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych bez uprzedniego powiadamiania.

W rozwiązaniach indywidualnych istnieje możliwość zwiększenia pojemności części osadowej oraz gromadzenia tłuszczu.

Aby zobaczyć pełną specyfikację produktu proszę otworzyć stronę na komputerze.

Strony internetowe - odee.pl