Separatory koalescencyjne

Zastosowanie i zasada działania

Separatory koalescencyjne NIXOR-NK, NIXOR-NKO stosowane są do podczyszczania ścieków opadowych ze zlewni miejskich, dróg, parkingów, placów manewrowych itp., ścieków z terenów magazynowania i dystrybucji paliw oraz ścieków technologicznych np. z warsztatów i myjni samochodowych. Wysoka efektywność oczyszczania ścieków z zanieczyszczeń ropopochodnych osiągana jest dzięki zastosowaniu materiału koalescencyjnego do wspomagania rozdziału grawitacyjnego zanieczyszczeń ropopochodnych. Ścieki dopływające do urządzenia są rozprowadzane w całej objętości zbiornika, w której następuje rozdział grawitacyjny zanieczyszczeń znajdujących się w ściekach. Następnie przepływają przez materiał koalescencyjny, na którym wychwytywane są drobniejsze zanieczyszczenia olejowe nie flotujące pod wpływem grawitacji. Oczyszczone ścieki przepływają do zasyfonowanego wylotu. Urządzenia standardowo wyposażone są w zamknięcia pływakowe, które zabezpieczają przed przedostaniem się zanieczyszczeń olejowych do odpływu. W przypadku separatorów bez osadnika NIXOR-NK, doprowadzane ścieki muszą zostać wstępnie podczyszczone w osadniku o odpowiedniej pojemności.

 

 

Separator koalescencyjny NIXOR-NK

Budowa

Korpusy separatorów koalescencyjnych NIXOR-NK i NIXOR-NKO wykonywane są jako zbiorniki betonowe, żelbetowe lub tworzywowe. Wyposażenie wykonywane z PE, stali nierdzewnej i pianki poliuretanowej montowane jest w zakładzie produkcyjnym. W przypadku największych urządzeń, których korpusy są dostarczane w elementach (oznaczenie B w typie urządzenia), montaż wyposażenia odbywa się na placu budowy. Opcjonalnie separatory koalescencyjne mogą być wyposażone w czujniki poziomu oleju, osadu i przepełnienia.

 

 

 

Separatory koalescencyjne NIXOR ULTRA

Separatory koalescencyjne NIXOR ULTRA zostały zaprojektowane do oczyszczania ścieków opadowych z zanieczyszczeń ropopochodnych do poziomu nie przekraczającego 0,5 mg/l. Stosuje się je w miejscach o szczególnych wymogach ochrony środowiska. Zawartość substancji ropopochodnych w ściekach oczyszczonych przez separatory koalescencyjne NIXOR ULTRA jest dziesięciokrotnie niższa niż zawartość wymagana normą PN-EN 858-1 dla separatorów klasy I.

Separator koalescencyjny z osadnikiem NIXOR-NKO

Separatory koalescencyjne NIXOR-NK

Typ urządzenia Wielkość nominalna Średnica wew. zbiornika Wysokość dopływu Zagłębienie minimalne* Średnica rur Pojemność gromadzenia oleju Karta katalogowa Deklaracja zgodności
NS Dw Hw Z DN Vol
mm m m mm dm3
NK 1,5 1,5 1000 0,58 0,57 160 180  
NK 3 3 1000 0,58 0,57  160 180  
NK 6 6 1000 0,58 0,57  160 180  
NK 10 10 1000 0,58 0,57  160 180  
NK 15 15 1200 0,80 0,55  200 490  
NK 20 20 1200 0,80 0,55  200 490  
NK 30 30 1500 1,00 0,65  315 970  
NK 40 40 1500 1,00 0,65  315 970  
NK 50 50 2000 1,55 0,60  315 1980  
NK 60 60 2000 1,55 0,60  315 1980  
NK 65 65 2000 1,55 0,60  315 1980  
NK 70 70 2000 1,55 0,60  315 1980  
NK 80 80 2000 1,55 0,60  315 1980  
NK 90 90 2000 1,55 0,60  315 1980  
NK 100 100 2000 1,55 0,60  315 1980  
NK 110 110 2500 1,80 0,75  400 4000  
NK 110 B 110 2500 1,80 0,75  400 4000  
NK 120 120 2500 1,80 0,75  400 4000  
NK 120 B 120 2500 1,80 0,75  400 4000  
NK 125 125 2500 1,80 0,75  400 4000  
NK 125 B 125 2500 1,80 0,75  400 4000  
NK 130 130 2500 1,80 0,75  400 4000  
NK 130 B 130 2500 1,80 0,75  400 4000  
NK 140 140 2500 1,80 0,75  400 4000  
NK 140 B 140 2500 1,80 0,75  400 4000  
NK 150 150 2500 1,80 0,75  400 4000  
NK 150 B 150 2500 1,80 0,75  400 4000  
NK 160 160 2500 1,80 0,75  400 4000  
NK 160 B 160 2500 1,80 0,75  400 4000  
NK 170 170 2500 1,80 0,75  400 4000  
NK 170 B 170 2500 1,80 0,75  400 4000  
NK 180 180 2500 1,80 0,75  400 4000  
NK 180 B 180 2500 1,80 0,75  400 4000  
NK 190 190 2500 1,80 0,75  400 4000  
NK 190 B 190 2500 1,80 0,75  400 4000  
NK 200 200 2500 1,80 0,75  400 4000  
NK 200 B 200 2500 1,80 0,75  400 4000  
NK 225 B 225 3000 2,05 0,80  500 7770  
NK 250 B 250 3000 2,05 0,80  500 7770  
NK 275 B 275 3000 2,05 0,80  500 7770  
NK 300 B 300 3000 2,05 0,80  500 7770  

* Z – wyznaczone dla maksymalnej średnicy rury dla danego urządzenia; przy zagłębieniu mniejszym niż minimalne stosowane będą rozwiązania indywidualne.

B – urządzenia dostarczane w elementach do montażu na placu budowy przez zamawiającego.

Firma NIXOR zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych bez uprzedniego powiadamiania.

W rozwiązaniach indywidualnych istnieje możliwość zwiększenia pojemności gromadzenia oleju.

Separatory koalescencyjne z osadnikiem NIXOR-NKO

Typ urządzenia Wielkość nominalna Średnica zbiornika Wysokość dopływu Średnica rur Pojemność części osadowej Pojemność gromadzenia oleju Masa najcięższego elementu Karta katalogowa Deklaracja zgodności
NS Dw Hw DN Vol Vol m
mm m dm3 dm3 kg
NKO 1,5/150 (1000) 1,5 1000 0,58 160 150 180 1750  
NKO 1,5/300 (1000) 1,5 1000 0,79 160 300 180 2140  
NKO 3/300 (1000) 3 1000 0,79 160 300 180 2140  
NKO 3/600 (1000) 3 1000 1,17 160 600 180 2390  
NKO 3/600 (1200) 3 1200 0,94 160 600 260 2680  
NKO 3/2500 (1500) 3 1500 1,82 160 2500 420 5040  
NKO 3/2500 (2000) 3 2000 1,20 160 2500 760 5030  
NKO 6/600 (1000) 6 1000 1,17 160 600 180 2390  
NKO 6/600 (1200) 6 1200 0,94 160 600 260 2680  
NKO 6/1200 (1500) 6 1500 1,08 160 1200 420 3640  
NKO 6/2500 (1500) 6 1500 1,82 160 2500 420 5040  
NKO 6/2500 (2000) 6 2000 1,20 160 2500 760 5030  
NKO 6/5000 (2000) 6 2000 2,00 160 5000 760 6890  
NKO 6/5000 (2500) 6 2500 1,42 160 5000 1200 7120  
NKO 10/1000 (1500) 10 1500 0,97 160 1000 420 3640  
NKO 10/2000 (1500) 10 1500 1,54 160 2000 420 4570  
NKO 10/2000 (2000) 10 2000 1,04 160 2000 760 4800  
NKO 10/5000 (2000) 10 2000 2,00 160 5000 760 6890  
NKO 10/5000 (2500) 10 2500 1,42 160 5000 1200 7120  
NKO 15/1500 (1500) 15 1500 1,43 200 1500 780 4570  
NKO 15/1500 (2000) 15 2000 1,06 200 1500 1410 4800  
NKO 15/3000 (2000) 15 2000 1,54 200 3000 1410 5970  
NKO 20/2000 (1500) 20 1500 1,72 200 2000 780 5040  
NKO 20/2000 (2000) 20 2000 1,22 200 2000 1410 5260  
NKO 20/4000 (2000) 20 2000 1,86 200 4000 1410 6660  
NKO 20/4000 (2500) 20 2500 1,40 200 4000 2220 7400  
NKO 30/3000 (2000) 30 2000 1,62 315 3000 1800 6430  
NKO 30/6000 (2500) 30 2500 1,89 315 6000 2900 9120  
NKO 30/6000 (2500) B 30 2500 1,89 315 6000 2900 5100  
NKO 40/4000 (2000) 40 2000 1,94 315 4000 1800 7120  
NKO 40/4000 (2500) 40 2500 1,48 315 4000 2900 7970  
NKO 40/8000 (2500) B 40 2500 2,30 315 8000 2900 5390  
NKO 40/8000 (3000) 40 3000 1,80 315 8000 4800 10910  
NKO 40/8000 (3000) B 40 3000 1,80 315 8000 4800 6480  
NKO 50/5000 (2500) B 50 2500 2,24 315 5000 3150 5100  
NKO 50/5000 (3000) 50 3000 1,93 315 5000 4590 11260  
NKO 50/5000 (3000) B 50 3000 1,93 315 5000 4590 6480  
NKO 50/10000 (2500) B 50 2500 3,26 315 10000 3150 6540  
NKO 50/10000 (3000) B 50 3000 2,63 315 10000 4590 6820  
NKO 60/6000 (2500) B 60 2500 2,44 315 6000 3150 5390  
NKO 60/6000 (3000) B 60 3000 2,07 315 6000 4590 6480  
NKO 60/12000 (3000) B 60 3000 2,92 315 12000 4590 7490  
NKO 65/6500 (2500) B 65 2500 2,54 315 6500 3150 5670  
NKO 65/6500 (3000) B 65 3000 2,14 315 6500 4590 6480  
NKO 70/7000 (2500) B 70 2500 2,65 315 7000 3150 5670  
NKO 70/7000 (3000) B 70 3000 2,21 315 7000 4590 6480  
NKO 80/8000 (2500) B 80 2500 2,85 315 8000 3150 5970  
NKO 80/8000 (3000) B 80 3000 2,35 315 8000 4590 6480  
NKO 90/9000 (2500) B 90 2500 3,05 315 9000 3150 6250  
NKO 90/9000 (3000) B 90 3000 2,49 315 9000 4590 6820  
NKO 100/10000 (2500) B 100 2500 3,26 315 10000 3150 6540  
NKO 100/10000 (3000) B 100 3000 2,63 315 10000 4590 6820  
NKO 110/11000 (2500) B 110 2500 3,63 400 11000 4000 7400  
NKO 110/11000 (3000) B 110 3000 2,94 400 11000 4590 7530  
NKO 120/12000 (2500) B 120 2500 3,83 400 12000 4000 7690  
NKO 120/12000 (3000) B 120 3000 3,08 400 12000 4590 7830  
NKO 125/12500 (2500) B 125 2500 3,93 400 12500 4000 7970  
NKO 125/12500 (3000) B 125 3000 3,15 400 12500 4590 7850  
NKO 130/13000 (2500) B 130 2500 4,03 400 13000 4000 8270  
NKO 130/13000 (3000) B 130 3000 3,22 400 13000 4590 8180  
NKO 140/14000 (3000) B 140 3000 3,36 400 14000 4590 8190  
NKO 150/15000 (3000) B 150 3000 3,51 400 15000 4590 8540  

* Z – wyznaczone dla maksymalnej średnicy rury dla danego urządzenia; przy zagłębieniu mniejszym niż minimalne stosowane będą rozwiązania indywidualne.

B – urządzenia dostarczane w elementach do montażu na placu budowy przez zamawiającego.

Firma NIXOR zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych bez uprzedniego powiadamiania.

W rozwiązaniach indywidualnych istnieje możliwość zwiększenia pojemności gromadzenia oleju.

Aby zobaczyć pełną specyfikację produktu proszę otworzyć stronę na komputerze.

Strony internetowe - odee.pl