Zastosowanie i zasada działania

Filtry antyodorowe NIXOR występują z trzema rodzajami wkładów filtracyjnych, które można stosować zamiennie. Obudowa filtra jest przystosowana do wszystkich rodzajów wkładów filtracyjnych NIXOR.

Filtry katalityczne NIXOR-KAT
Stworzone do neutralizacji wyjątkowo uciążliwych odorów kanalizacyjnych o bardzo wysokim stężeniu siarkowodoru (H2S) i amoniaku (NH3). Charakteryzują się najwyższą skutecznością oraz długim czasem działania dzięki zastosowaniu unikatowego rozwiązania polegającego na dwuetapowej filtracji gazów w procesie katalizy.
Dodatkowa warstwa specjalnie opracowanego węgla katalitycznego impregnowanego solami miedzi powoduje przyspieszenie reakcji chemicznej pod wpływem dodania katalizatora.

Filtry węglowe NIXOR-W
Przystosowane do neutralizacji odorów kanalizacyjnych o wysokim stężeniu. Dzięki naniesieniu na węgiel aktywny związków chemicznych następuje zwiększenie jego pojemności sorpcyjnej wobec odorantów. Sorbent na pary kwaśne zastosowany we wkładach filtracyjnych przystosowany jest do długotrwałej pracy przy zachowaniu wysokiej wydajności.

Filtry biologiczne NIXOR-BIO
Filtry biologiczne (biofiltry) posiadają wkład w postaci wyselekcjonowanej biomasy wytwarzanej na podstawie dokumentu certyfikowanego SZJ. Biofiltry charakteryzują się wysoką skutecznością przy zachowaniu optymalnych warunków pracy.

filtr_a3